Picklebal
Image default
Industrie

Wat zijn de grootste milieuvervuilers?

Milieuvervuiling is een groot probleem waarmee we momenteel worden geconfronteerd. Hoewel er veel oorzaken zijn voor de milieuvervuiling, zijn sommige sectoren verantwoordelijk voor een groot deel van de totale milieuvervuiling. Hieronder bespreken we een paar van deze grootste milieuvervuilers.

Industrie

De industrie is een van de grootste vervuilers van het milieu. Het produceert enorme hoeveelheden afval, uitlaatgassen en chemische stoffen. Fabrieken stoten veel stoffen uit die bijdragen aan luchtverontreiniging en klimaatverandering. Bovendien vervuilen sommige industrieën het water met giftige stoffen.

Transport

Het transport van mensen en goederen is een andere grote oorzaak van milieuvervuiling. Auto’s, vrachtwagens, bussen en vliegtuigen produceren allemaal uitlaatgassen die bijdrage aan luchtverontreiniging en klimaatverandering. Omdat vervoer noodzakelijk is en iedereen heeft het nodig om van A naar B te komen, is de vervoerssector een groot obstakel bij het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen. Wel worden er al maatregelen getroffen voor het probleem, zoals; de milieuzones. Dit betekent dat op sommige gebieden of plaatsen bepaalde auto’s niet meer mogen rijden. Vaak geldt dit voor oudere en/of dieselauto’s. Betekent dit het einde van de diesel auto?

Landbouw

Net als andere sectoren draagt ook de landbouw bij aan het vervuilen van het milieu. Landbouwactiviteiten dragen bij aan de verontreiniging van de lucht, bodem en het water. De lucht wordt vervuild door voornamelijk het stoken van aardgas, door de uitstoot van de landbouwmachines en niet te vergeten door het verdampen van bepaalde stoffen uit de mest. De bodem wordt ook door diezelfde mest en bestrijdingsmiddelen aangetast. Bovendien komen deze stoffen ook in het grondwater terecht.

Energieproductie

De productie van energie hoort ook thuis is het rijtje van grootste milieuvervuilers. Fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas worden verbrand om energie op te wekken. Dit draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging.

Afval

Het weggooien van afval is een belangrijke bron van milieuvervuiling. Daarom is het van belang dat iedereen zijn of haar afval zo veel mogelijk probeert te scheiden. Stortplaatsen en vuilnisbelten zijn ook een groot probleem voor het milieu. Deze plekken kunnen leiden tot bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging.

https://nieuwsbeest.nl/milieuzones-2020/