Picklebal
Image default
Industrie

Stoomketel: stikstofoxide uitstoot reduceren

Bij stoomketels denk je misschien al gauw aan de industriële revolutie. Echter, ook vandaag de dag spelen stoomketels een grote rol in de industrie. De stoom kan namelijk gebruikt worden als aandrijver van allerlei processen. Denk aan verhitting, maar ook aan de aandrijving van generatoren. Ben je op zoek naar een stoomketel? Koop hier je stoomketel. Vaak worden stoomketels aangedreven door fossiele brandstoffen. Mede hierdoor kan een stoomketel relatief veel stikstofoxiden uitstoten. Dit is slecht voor het milieu. Gelukkig zijn er manieren om deze stikstofoxide uitstoot te verminderen. Meer hierover lees je hier in deze blog.

Hoeveelheid benodigde stoom in kaart brengen

Om onnodige uitstoot te voorkomen, is het belangrijk om in kaart te brengen hoeveel stoom er werkelijk nodig is in een proces. Soms wordt er stoom gebruikt voor processen waar ook alternatieven mogelijk zijn, omdat de stoomketel toch al draait. Als er warmte nodig is onder de 100 graden Celsius, is er bijvoorbeeld geen stoom nodig en voldoet een compressiewarmtepomp ook. Deze kan door elektriciteit aangedreven worden, wat makkelijker te verduurzamen is dan iets wat aangedreven wordt door gas of fossiele brandstof.

Vervangen voor een duurzamer exemplaar

Doordat er tegenwoordig veel aandacht is voor milieu en duurzaamheid, worden er steeds meer verduurzaamde exemplaren van stoomketels op de markt gebracht. Zodra je ketel aan vervanging toe is, zou dit dus iets kunnen zijn om te overwegen.

Aanpassingen stoomketel

Als je ketel nog niet aan vervanging toe is, zijn er andere manieren waarop je de uitstoot van de ketel kunt reduceren. Zo kun je de stoomdruk verlagen en kun je het ketelwater opwarmen met teruggewonnen restwarmte uit rookgassen en spuiwater. Verder kun je de stoomketel vaker uitzetten of op standby zetten als er even geen of minder stoom nodig is. Ook kun je de ketel en zijn leidingen zo goed mogelijk isoleren om warmteverlies te voorkomen.

Naast dat je met deze aanpassingen uitstoot verminderd, verminder je ook het brandstofverbruik, wat scheelt in kosten. Bovendien hebben deze aanpassingen vaak ook een gunstig effect op inzetbaarheid en veiligheid.

Filteren

Verder is het mogelijk om stikstofoxide uitstoot te verminderen door gebruik te maken van filters. Hiervoor kun je een systeem toepassen waarbij stikstof reageert met een ander stofje met behulp van een katalysator, waardoor het stikstof weggevangen kan worden en niet de lucht in wordt geblazen. Een nadeel van deze techniek is dat het kostbaar is. Het systeem opzetten is kostbaar en de reactiestof en katalysator moeten vervangen en bijgevuld worden. Het is vooral een maatregel die kan worden ingezet als andere maatregelen onvoldoende zijn. Bijvoorbeeld bij grote industriële installaties.

Low-NOx-brander

Ook het gebruik van een low-NOx-brander kan de stikstofoxide emissie reduceren. Het principe achter deze brander is dat lucht en brandstof zodanig gemengd worden dat er een grotere vlam ontstaat. Deze grote vlam verbruikt veel zuurstof, waardoor er minder zuurstof beschikbaar is in de hete delen van deze vlam. Hierdoor worden piektemperaturen vermeden, waardoor er minder NOx gevormd wordt, maar de verbrandingsefficiëntie behouden blijft.