Picklebal
Image default
Zakelijk

Outplacement Den Haag

Outplacement volgen in Den Haag kan bij Outplacementbureau Werkcontact. Het in Den Haag opgerichte outplacement bureau is inmiddels alweer meer dan 20 jaar actief in de outplacementbranche en heef tin de loop der jaren  meer dan 1.000 Hagenaars geholpen met het vinden van een nieuwe baan.

Het Haagse outplacement bureau is breed actief in verschillende sectoren en richt zich met name op de meer ervaren werknemer die ontslagen is of wordt. Met de meer ervaren medewerker doelt het bureau op 50 en zelfs 60 plussers. Mensen die al een carrière achter de rug hebben, maar nog niet zijn uitgewerkt.

Met aanstekelijk enthousiasme worden kandidaten in het kantoor aan de Raamweg ontvangen of, wanneer de voorkeur daar naar uit gaat, kan het traject ook online plaatsvinden. Zeker in deze tijd is waarin het corona-virus om zich heen grijpt bidet dat volgens het outplacement bureau uitkomst. Coaching vindt in dat geval onder anderen plaats door middel van WhatsApp, videobellen, FaceTime en Skype.

Aanpak bij outplacement

Voorafgaand aan de start van een outplacement traject vindt er meestal eerst een oriënterend gesprek plaats tussen de coach en de outplacement-kandidaat. Wanneer er een klik is en er ook qua werkwijze een match is wordt de intake afgenomen en wordt er een plan van aanpak opgemaakt. Daarbij is maatwerk altijd het uitganspunt. Een assessments, competentieonderzoek, LinkedIn training, leren netwerken, scholing en jobhunting zijn voorbeelden van modules die in een outplacement plan kunnen worden opgenomen.

Kosten outplacement en de transitievergoeding

Outplacement is niet goedkoop. De kosten voor outplacement worden doorgaans betaal door de werkgever die zijn werknemer ontslaat. De kosten worden soms van de transitievergoeding afgetrokken. De transitievergoeding is een bij wet vastgestelde ontslagvergoeding. De hoogte van de transitievergoeding kun  je hier berekenen en is afhankelijk van het salaris van de werknemer en het aantal jaren dat deze in dienst is bij de werkgever.

Een outplacement traject kost ongeveer 5.000 Euro voor een uitgebreid traject en 2.500 Euro voor een minder uitgebreid traject. Ook de trajectduur is van invloed op de kosten.

Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag

https://www.outplacementbureau.nl/outplacementbureau-den-haag/